Closing Celebration of the Year of Faith and Opening Celebration of the Year of Hope

Here is the informal information from the secretary of the Diocese of San Pablo, Philippines, concerning the Closing and Opening Celebration of the year of Faith and Hope respectively.

Closing of the Year of Faith and Opening of the Year of Hope
In preparation for the celebration of the 50th anniversary of the creation of the Diocese of San Pablo

22 November 2013, Friday, 5pm to 12mn
Venue: 1st Part: St. Peter's College Seminary
2nd Part: Liceo de San Pablo Gymnasium, San Pablo City

Rom. 15,13: “Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya”.

5pm Assembly St. Peter’s College Seminary
Torch Procession to Liceo de San Pablo Gymnasium

Animation
Dinner (Agape) KKB, Sabay-sabay na kain.

7pm Stories of Faith (SoF)
Keynote Address of Bishop Ben

8pm Talk
Bp. Bacani

Group Singing of "Pananampalataya"

9:30pm Holy Hour with Confession

11pm Concelebrated Mass

Magsama-sama po tayo sa pagdiriwang ng ating Pag-asang pinalalakas ng ating Pananampalataya!!!
Share