Panalangin kay San Martin de Porres *


San Martin de Porres, ikaw na palaging  nakikidalamhati  sa mga mahihirap at mga naghihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kaming idulog sa makapangyarihang Diyos  ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaang-loob kaming nagsusumamo upang kami rin, katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos  ang buhay sa pagmamahal sa  Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayong nasa presenysa ka na ng Diyos Ibulong mo sa Bathalang mangagamot na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen.

* Personally composed by your humble servant, still asking for Ecclesiastical approval as of this date.Share