Posts

Homiliya Sa Pagsisimula ng Kuwaresma 2017 ni Obispo Buenaventura

Slideshow

Christmas 2016 Message of Bishop Buenaventura Famadico of the Diocese of San Pablo

"Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, wika ng Panginoon!" (Ezekiel 18:32)

Leonarda Lapaz Bariring

San Pablo Diocesan Catechetical Commission dot com

Wanted: Knights of the Altar

wix vs. google sites