Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23


Salmo 33, 17-18. 19-20. 21 at 23

Tugon: Sa D’yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.

Nililipol ng Diyos yaong masasama
hanggang sa mapawi sa isip ng madla.
Agad dinirinig daing ng matuwid
inililigtas sila sa mga panganib.

Tugon: Sa D’yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.

Tumutulong siya sa nasisiphayo
ang walang pag-asa’y hindi binibigo.
Ang taong matuwid, masuliranin man,
sa tulong Poon, agad maiibsan.

Tugon: Sa D’yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.

Kukupkupin siya nang lubus-lubusan,
kahit isang buto’y hindi magagalaw.
Mga lingkod niya’y kanyang ililigtas,
sa napakukupkop, siyang mag-iingat!

Tugon: Sa D’yos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo.

Share