Salmo 50, 12a. 14a

Salmo 50, 12a. 14a


D’yos ko, sa aki’y igawad
loobing tunay na tapat;
puso ko’y gawin mong wagas
nang manaulo ang galak
bunga ng ‘yong pagliligtas.


Share