Formacion Pastoral para Laicos


Formacion Pastoral para Laicos ay isang blog pinangangalagaan ni padre José Ramón Martínez Galdeano, S.J. na naglalayon tugunan ang pangngailangan ng paghuhubog ng mga programang pastoral para sa mga layco ng parokya ni San Pedro sa Lima, Peru. Ito ay nasusulat sa wikang espanol. Ito ay matatagpuan dito sa Formacion Pastoral Para Laicos, en Todo Amar y Servir.


ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon