Posts

Pagtatalaga sa Kamahal-Mahalang puso ni Hesus (Santa Margaret Mary Alocoque)

KAPISTAHAN NG PANGINOONG HESUKRISTO, WALANG HANGGANG AT DAKILANG PARI