Tuesday, February 21, 2017

Wanted: Knights of the Altar


The youth have new way of inviting those who wishes to serve the Lord in the language they could easily understand. I Just hope that more young people will serve the Lord in a more diverse way including the vocation to the priesthood.

We are being overrun by other religions and sects because we have handful of workers. Though, we believe in the inspiration and works of the Holy Spirit but it is also a part of the workings of the same Spirit that more young people will be activated to the vocation of priesthood. It will be mathematically impossible if one priest can administer a ten thousand parishioners. It will be more manageable if the number will be lessened if there are enough shepherds the faithful.Share

Monday, February 20, 2017

wix vs. google sites

I am a google user, I am using many of the google products but not all. Google sites is not one of them. I just encountered it recently when the director of the San Pablo Diocesan Catechetical commission, Rev. Fr. Jorge Seldon instructed me to make a website of the Catechetical Commission for a greater coverage of the flow of information. I have been using Blogger for a long time already though I forgot to update my blogs. Yet, blogger and google site is of different system.


On the other hand, When i asked the director of the Mass Media of the Diocese of San Pablo, Rev. Fr. David Reyes of which company they are using for web hosting, he directed me to wix. I have seen it but have no time to try it and learn the tricks of the said webhosting company. Though you could make use of different platforms and widgets as long as you have some knowledge of the html codes. However, it will add some bandwidth when you are crossing two different sites. it will be better to use one company in your hosting and the available features on it. Finding one depends on your needs and knowledge of the language being used. The user friendlier the better.
This is not to say that these two are the most contender on building sites, there are a lot of reviews from different and various sites which monitors the movement in the internet. These are the only one I am familiar with the moment.

As I browse on the different features that these two are offering, it has even complicated the matter because of the larger scope that both is offering aside from the price list.

Google sites is free but with limited features. it is design for colloborative work rather than a website. It is good for students and teachers for a more flow of information. As I read more the competition that can that wix encounter is Weebly for a more affordable price and a higher ranking for SEO.

My deskstop computer is having some problem in accessing Wix but not with Weebly. Maybe the low ram of my desktop computer is creating some problems because I can access Wix with my laptop.


It will not be out of the two options for the moment, it could be weebly or wix. I am still navigating the two by making some samples from both company, just as pictured here.


Share

Thursday, December 29, 2016

Making your non Smart TV a likely Smart TVI have just learn from my neighbor that you can make your TV a Smart TV. A Smart TV is far more expensive than a non Smart TV but there are ways that can de done without dousing out extra money or do not have the resources for the moment. There are some application that I am still trying out to make use of this new technology.

However, the basic requirement is that you have a non Smert TV that has HDMI port. You can find the port at the back of your TV. According the Wikipedia HDMI or the High Definition Multimedia Interface port first came out thirteen years ago on the late 2003. So if your TV was manufactured not necessarily bought on the late 2003 it might have a HDMI port.


Why HDMI port because it is where an another device need to be connected. Any casting device can do. There are many casting device in the market today but I am using the Chromecast 2 device.You just have to plug it on and install the application through your mobile phone or tablet using the internet connection. Yes, Any Smart TV needs internet connection.

<! AddToAny BEGIN >Share<! AddToAny END >
posted from Bloggeroid

Voices are Heard“Share ko lang po, observe nyo rin. Nasa Bdesh po ako, pero taga San Pedro po kami. Doon po sa area namin sa Bgy. Langgam me chapel. Ang sermon po dun today ay tungkol daw sa extrajucial killing, simbahan yan at bawat papasok daw po sa loob ng church kailangan pumirma para ma impeach si DDS. Di na po tamahyang mga pari na yan nang gigil po kami sa inis ng mga kapatid ko.”

 This is a copy of the text I copied to one of the internet news outlet who are not responsible enough to clarify the issue. Although the Parish Priest of St. Peter, the Apostle in Poblacion, San Pedro City, Rev. Fr. Pablo Bugay and the Parish Priest of St. Joseph, The Patriach of Langgam, Rev. Fr. David Reyes, San Pedro City have already spoken through Radio Veritas and denied any report of signature campaign to oust President Rodrigo Duterte.

The news item was taken from a Facebook page. The text have prompted me to look deeply on our mission to deliver the Word of God to the faithful. We are not sure here if the individual concern here is a Catholic Faithful or not or has a Catholic family members or friends which is the source of his/her observation. However, someway or another we have struck some sentiments that our voices cannot be silence when we speak of the safeguarding of lives and our effort to stop the reimposition of the Death Penalty and the ongoing practice of Extra Judicial Killing. Again I invite you to read the Pastoral Letter of the Bishop of the Diocese of San Pablo concerning this matter.Share

Against Death Penalty and Extra Judicial Killing


The Church has been a voice in the wilderness crying out against the reimposition of the Death Penalty and the blind eye of the Philippine Government on Extra Judicial Killing on its war on illegal drugs since the President Duterte assume office. Since then a lot of explanation has been voice out on the immorality of Death Penalty and Extra Judicial Killing however, I would like to share with you the pastoral letter of the San Pablo Diocese Bishop Buenaventura M. Famadico on such issue highlighting that killing fellow Filipinos is not the solution to the problem. 


Ang mga sumusunod na pangungusap ang LIHAM PASTORAL ng Lub. Kgg. Mons. Buenaventura M. Famadico, D.D., Lingkod-Obispo ng San Pablo, para sa Araw ng Pasko (2016):


Minamahal kong mga kapwa anak ng Diyos,

Ipinagdiriwang natin ngayon ang pagsilang ng Diyos na naging tao. Ang Diyos ay naging tao upang tayong mga tao ay makibahagi sa kaluwalhatian, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan at buhay na walang hanggan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit tayo’y nagsasaya.

Pero hindi lahat ay masaya. May mga kababayan tayo ngayon na malungkot dahil nawala ang mahal sa buhay. Siya ay pinatay dahil sangkot sa droga. Hindi lamang sila, ayon sa survey ngayong Disyembre, walo sa kada sampung Pilipino ang natatakot na baka siya o kakilala niya ay mamatay sa extra judicial killing. Maging ang loob ng bahay ay hindi na ligtas. Papasukin ito ng taong nagnanais pumatay. Hindi ka na rin makatitiyak na ikaw ay ipagtatanggol ng may kapangyarihan sapagkat sila mismo ay kasama rin sa mga pumapatay. Bukod sa rito, umuusad na rin sa kongreso ang panukala na ibalik ang parusang kamatayan para sa mga mabibigat na krimen. Nakalulungkot ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Sa halip na ituring ang kamatayan ng kababayan bilang isang mabigat na suliranin, ang pagpatay sa kapwa Pilipino ay itinuturing na ngayon bilang solusyon. Paano magiging masaya at mapayapa ang ating kaloobaan ngayong Pasko at sa darating pang mga araw kung ang mga inihalal natin na mamuno sa bansa at ang mga may kapangyarihan ang nagsusulong ng pagpatay? Yan ba ang dahilan kung bakit natin sila inihalal? Ang panawagan natin sa kanila: Totoo na dapat sugpuin ang problema sa droga at sa mga mabibigat na krimen. Subalit mali ang pagpatay sa kanila bilang solusyon. May iba pang makataong paraan upang sila ay maparusahan at tulungang magbagong-buhay.


Ipinaaabot natin sa ating Pangulo, sa mga kinatawan sa Senado at Kongreso na tutol tayo sa extra judicial killings at ang pagbabalik ng death penalty.

Ano ang ating magagawa? Madali ang mag-protesta at magsalita. Karaniwan, naghihintay tayo na may grupo na gagawa ng solusyon para sa atin. Huwag na tayong maghintay pa at sa halip ay kumilos na. Una ay magsimula sa sarili. Kung ikaw ay gumagamit o nagtutulak ng droga, itigil mo na. Kung ang kasama mo sa bahay ay gumagamit o nagtutulak, tulungan mo na tumigil na. Tumulong ang mga kamag-anak, mga kapitbahay, mga kabaranggay. Kung hindi, ang lalapit sa kanya ay may dala nang baril at may mali silang paraan upang matigil ang problema.

Ayon sa mga nakabilanggo sa Provincial Jail sa Sta. Cruz, Laguna, tatlo ang dahilan kung bakit sila nakakulong: kahirapan, kalungkutan dala ng mabigat na problema at kawalan ng impormasyon. Ang suliraning ito ay pwedeng pagtulong-tulungan sa loob ng tahanan, ng mga magkakamag-anak, ng magkakapit-bahay, ng barangay at ng lokal na pamahalaan. Nagsisimula ang suliranin kung nararamdaman ng isang tao na siya ay nag-iisa, walang dumadamay, walang nagmamahal at walang tumutulong. Bakit pa natin hihintayin na ang mga kaanak o kabaranggay natin ay madala sa bilangguan o sa rehabilitation center, o mabaril? Ang kailangan ay pagkalinga, pakikisangkot at pakikialam.

Ang ating Simbahan ay nag-iisip din ng mga paraan upang matulungan ang mga kapatid nating nasa ganitong kalagayan. Ang paraan ng Simbahan ay may kaugnayan sa kanilang pang-espiritwal na kagalingan.

May isang pitong taong-gulang na bata na nasa bahay-ampunan. Ang kanyang ina ay kamamatay lamang noong nakaraang taon. Ang kanyang ama naman ay nasa bilangguan. Ang sabi niya, ang kaniyang mga magulang ay napakalupit. Sinasaktan siya ng kanyang ama lalo’t kung ito ay nakainom. Pero sa kabila ng lahat, ito ang sabi niya: “Mahal ko pa rin ang aking ama.” (bas. Santos, Keit Anne G. “Life lesson.” Philippine Daily Inquirer, December 20, 2016)

Sa araw ng Pasko at sa susunod pang mga araw, sa kabila ng mga karahasan at kalungkutan sa palibot natin, nananatili na ang Diyos ay kapiling natin. Huwag tayong magpadala sa pagka-makasarili, sama ng loob, paghihiganti at kawalan ng pag-asa. Totoo na hindi madali ang kinakaharap nating suliranin pero yan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay naging tao: upang samahan tayo sa pagkalugmok sa kasalanan at kasamaan at alalayan tayo na bumangon, magmahal at kumalinga katulad ng pagmamahal ng Diyos. Nagsimula iyon sa sanggol ng isang pamilya, ang pamilya nina Jose, Maria at Jesus. Simulan din natin ang pagsusugpo sa kasamaan at krimen sa ating sariling pamilya. Ipagdasal din natin ang mga pamilya na may mabibigat na suliranin. Tulungan natin sila ayon sa ating makakaya. Yan ang diwa ng Pasko: pagkalinga, pagmamalasakit at pagpapatawaran katulad ng ginagawa ng Diyos sa atin. Maligayang Pasko po sa inyong lahat!

Share

Monday, October 3, 2016

Why Smart is no Longer Smart.


Everyday, I am receiving text messages that says it seems like your phone or device is trying to access site not included in your current data package. Yes, my dear friends, everyday. I will include two pictures which shows three consecutive days of receiving the same text message. I am not opening my data because I do not have money to be online every time. So, I say to Smart. Are you serious or you are just have enough time and resources for your unwanted promotional stunts to annoy people within your network? Have we lost our professionalism for the lure of more money for subscriptions? Or it is just a computer glitch that no one in your army of technicians can handle?  Or you are just numb to the customer feedback you are receiving because the other end receiving the calls are outsource call center agents that can be patient enough to hear the ire, grunting and displeasure of customers because it is their bread and butter?

My apologies for reading this blog for such an outburst of feelings that I have express. Some say it is also therapeutic. yes, it is not only for me but also for those who may have the same experience so that they may also feel that they are not alone in their perceptions and experiences. On the same way, I have come into two deep realizations. First, to be more patient with the incapacities and irresponsibilities of people around me. We cannot chose the people whom we may encounter or simply bumped into our lives, even in our phones and gadgets. Second, To try harder to move people's sense of understanding to a more deeper and greater understanding of the issue at hand because sometimes, i let it to pass, simply because i can withstand the inconvenience it may bring to me personally but I might lose the opportunity ti impart knowledge and wisdom.


Share  

Wednesday, September 7, 2016

Unfollowing


From time to time my phone will receive notification of new temporary password, An indication that my twitter account is being hacked. I thought before that it has no effect at all because the hacker cannot access my temporary password being sent to my mobile phone. True enough that the hacker have not been able to hijack my account but it was able to insert people to follow. I became follower of more that a thousand individual accounts.
One thousand two hundred sixty one to be exact. I did not remember following that  so big a number of individuals. It took me two and a half hours to unfollow them. I have retain 11 accounts to follow.The Help page have given this instructions:1. Click on Following on your homepage or profile page2. Hover over the blue Following button next to any user following list, it will change to a red unfollow3. Click the button to unfollow the account


My suggestion on how to guard your account is primarily rely on strong primary password. Do not rely on secondary password, though secondary password can help. Get a strong password containing letters, with a capital one and number, with a minimum of eight charaters. 
Share

Tuesday, September 6, 2016

On Prayers

Not only that today's Gospel speak about prayer on Luke 6: 12-19, but also see today in my email that one of my blogs, Prayer was nominated in one the blog awards here in the Philippines.


I will not expect much on this because it was been since I updated it. 

I failed to update it for the reason that aside from my religious and pastoral busy, I am researching to find out how to upgrade the mobile application of the same site. it can be accessed both in mobile and desktop at http://frjess.blogspot.com

i used the predesigned application maker appgeyser site to make it available as an application. However, I am till looking for solution to make it accessible even without the use of internet. meaning that once accessed online can be written on the phone so that it can be viewed even without the internet. It is possible but what I need is that I would like to learn myself how to do it. I presuppose to learn it immediately but it seems that coding is a meticulous and tedious undertaking. Lord, give me the knowledge for it and the patience to finish it. Simply as part of the Evangelization program especially for the present time and generation.

Maybe, it is more time to read and ask customer service on this subject. I thought that learning android studio will be the answer. I find some difficulty to make this possible. Sometimes, God is telling me there are things that takes time on His terms.Share

Friday, April 22, 2016

Jubilee of the Youth


As part of the jubilee celebration of the Catholic Church in the Diocese of San Pablo as it Marks the 50th year of its foundation as a Diocese of San Pablo, the Month of May is scheduled to celebrate it with the youth.

Here are the materials being shared and posted though every parish youth organizations have their own copy already.Anybody can download it from scribd if needed.

Share

Friday, January 29, 2016

51st Eucharistic Congress Talks' Download Page


51st Eucharistic Congress talks and press conference can be access through the pages  I jhave mentioned in my blog frjessie.blogspot.com  page 51st Eucharistic Congress 2016 Livestream. However these links corresponds to a very long videos that have been transfired during the whole day. On the other hand, CBCP make it available and divided it according to talks and events. It is available on CBCP Online Radio. 
Share

Monday, January 25, 2016

Not all Friars are Padre Damaso!

After this morning, I stumble upon on one of the section in one of the newspaper broadsheet entitled Padre Damaso and the Friars: Myth Versus Reality.Written by Pio Andrade.

This is a good information and should open up more information on the good contributions of the friars that shaped the country during the  Spanish Colonization. I am not saying that there is no Padre Damaso. What I am saying is that not all are.The said section can be accessed through this site. Please allow me to repost it here:


‘Padre Damaso’ and the friars: Myth versus reality

If the Augustinians, Franciscans, Dominicans and Recollects were mostly evil like Damaso, how was Spain able to hold PH for 350 years with a ridiculously low occupying army?
EXACTLY a year ago when Pope Francis visited the Philippines, Carlos Celdran, who claims to be a culture and history guide for tourists and heritage buffs, made a public appeal for the Pope to intervene in his civil case for “offending religious feelings.”

The case was filed against him when he disrupted a service in 2010 at the Manila Cathedral by donning the gentleman’s suit à la Jose Rizal and crying “Padre Damaso!” (a reference to the villain in Rizal’s fiction) at Cardinal Gaudencio Rosales and priests and policemen (who were attending the service).
Celdran, who did the stunt to protest alleged Church violation of the separation of Church and state by its political activism, had called for forgiveness, but he was nonetheless convicted by the Manila court. He had vowed to appeal his conviction at the Supreme Court.
Now that the Philippines is observing the first anniversary of the Pope’s visit and hosting for the second time the International Eucharistic Congress since 1937, it would be worthwhile to look closely at the issue.

Is the fictional Padre Damaso an accurate representation of the friars who dominated Philippine life during the Spanish era?

If the friars—the Augustinians, Franciscans, Dominicans and Recollects—were mostly evil like Damaso, how was Spain able to hold the Philippines for 350 years with a ridiculously low army of occupation?

If the friars were evil Damasos, would Catholicism, which for the past 100 years has been painted black by public education, be deeply implanted in Filipino hearts?
If most of the friars were evil, there would have been many records of lynching of priests by the natives. But how come no such accounts can be found in history books, even those written by historians critical of Spain and the friars?

Let us look at the accomplishments of the friars during the Spanish era which are not adequately described—if they are mentioned at all—in history textbooks.

The friars propagated many useful plants from Mexico during the Manila-Acapulco Galleon Trade.

In history textbooks and press articles, the Galleon Trade has been simplified as the commercial exchange of Mexican silver with Chinese silk and spices. But many Filipinos do not know of the Mexican plants that came with the galleons, such as corn (maiz), camote (camotl), peanuts, tomato, sunflower, ipil-ipil, cacao, indigo, kalachuchi, marigold, kamatchili (quamochitl), kakawati, maguey, tobacco, acacia, caballero, papaya, chico, coffee, pineapple, guava.

These plants have increased the Philippines’ food supply, providing us new medicines, giving rise to rural industries, and beautifying backyards and plazas.

Some of the better-known friars responsible for the introduction of such flora were: Fr. Jose Davila (cacao and chocolate making); Fr. Diego Garcia (tobacco and cigar making); Fr. Tomas Moncada (wheat); Fr. Octavio (indigo and processing of indigo dyestuff); and Fr. Antonio Sedeno (mulberry; he was a Jesuit, not a friar, but just the same a Catholic missionary like the friars).

Philippine history textbooks are silent about Mexican plants being introduced locally and the big role the friars played in propagating them all over the country. Some of the plants led to the establishment of extensive rural industries such as cigar, indigo dye, tanning leather, chocolate and coffee.

But the friars also propagated useful plants from neighboring Asian countries. They popularized the use of moras or vetiver for erosion control of irrigation canals and small streams; citrus plant species from China for eating and cooking; rosemary and thyme for home remedies; and sugarcane from China for the manufacture of sweets.

The Dominicans brought Tonkin seeds (from Vietnam, of course) and showed the plant’s medicinal potentials.

The friars built roads and bridges for transportation.
Dominican Fr. Juan Villaverde built over 100 kilometers of roads in Pangasinan, Nueva Vizcaya and Kiangan. He also pointed out the Dalton Pass as the gateway to Cagayan Valley.
Recollect Fr. Pedro Cuenca built the Bacolod-Minulan Road in Negros; Franciscan Fr. Victorino del Moral built the famous Puente del Caprichio in Majayjay, Laguna; and Fr. Andres Patino built the Tinajeros Bridge in Malabon.

The friars quarried stone and introduced new building technologies.
Dominican Fray Domingo de Salazar, the first bishop of Manila, quarried at the mouth of the Pasig to come up with solid materials to replace the combustible nipa-and-wood house of the native Filipinos. Jesuit Fr. Sedeno introduced the technology of brickmaking and burning limestone to make lime as mortar for brick and stones to build stone structures. These translated into the building of durable, long-lasting stone bridges, churches, schools, fortifications and bahay-na-bato.

The friars introduced modern irrigation.

The Philippines was a rice exporter in the 1860s until 1880s because of the irrigation systems built by the friars in many provinces. In Cavite province, the Recollects built 18 irrigation systems that watered 21,000 hectares of rice lands.

In Calamba, Laguna, under the Dominicans, eight irrigation systems watered 4,250 hectares of ricelands. In Bataan, an irrigation dam of the Dominicans supplied water to 521 hectares of rice lands. Bulacan had two friar-built irrigation systems watering 1,850 hectares.

In Umingan, Pangasinan, a Dominican priest taught the farmers how to build portable bamboo waterwheels to draw water from brooks or streams below the level of farmlands.

We became a rice importer because it was more profitable to raise sugarcane, abaca and tobacco than rice by the 1880s.

The friars made the abaca industry
.
Abaca was a Philippine monopoly and a major export crop starting in the 1830s. Credit is due Franciscan Fray Pedro Espallargas in Albay for inventing the abaca stripper, which made abaca fiber extraction faster and easier while increasing the yield and quality of the abaca fiber, the best marine fiber in the world.

The abaca stripper was so successful that, from 1830 to 1920, abaca became known internationally as “Manila hemp,” and it accounted for 20-40 percent of the foreign exchange earnings of the Philippines.

Fr. Espallargas is unmentioned in history textbooks.

The friars established the hospital, banking and water systems in the Philippines.

Fr. Felix Huertas, a Franciscan, is unknown except for a street in Manila’s Santa Cruz district, which does not identify him as a priest. He was the head of San Lazaro Hospital for lepers and he founded Monte de Piedad, a combination of savings bank and pawnshop, which was the first agricultural bank of the Philippines.

But his greatest achievement was completing the forgotten Carriedo to supply Manila with safe, potable running water beginning in 1882.

I do not remember reading about Fr. Huertas in the many articles on Manila’s past published in the Philippine press.

The friars established the modern printing press.

Dominican Fr. Francisco Blancas de San Jose introduced modern printing in the Philippines. This replaced the wooden block press, also introduced by him and the Dominicans, which published the first books in the country such as “Doctrina Cristiana.”

The press was a big help in education. It helped disseminate the Gospel in the native languages, which meant the friars did not destroy local languages and cultures, as most history books virulently declare, but, rather, they studied and conserved them. The press that Father Blancas established is still running today—the University of Santo Tomas Press, which is the second oldest in the world after Cambridge.

The friars cultivated the Filipino’s talent in music and the performing arts.

Filipinos are the minstrels of Asia. One writer noted that nightclubs in Asia would always boast of their Filipino musicians. Indeed, the Philippines may be the most musical of Asians and the friars cultivated the musicality of Filipinos.

Franciscan Fr. Jeronimo Aguilar was the first to teach Filipinos and deepen their musical talents. The friars taught the natives music for Mass and other religious rituals. I have seen in the National Archives a few Cuentas, the record of income and expenses of each province during the Spanish era; they showed that choir members were paid for their services.

The friars defended the Filipinos from abusive Moro attackers and slave traders and built fortifications that have withstood the test of time.

While busy building communities, the friars were also defenders of the natives from corrupt local leaders and pirates who periodically raided coastal villages to plunder and acquire slaves.

The friars built a hospital and welfare system in the Philippines that was ahead of North America’s.

The friars built the first hospitals in the Philippines; they built them in the first century of Spanish rule, antedating the system in the United States by 100 years.

They introduced medicinal plants from Mexico and Spain and recorded for posterity the herbal cures used by the natives, so that Philippine herbal medicinal knowledge and skills were conserved.

The friars built the sugar industry.

The giant sugar industry was also due to the work of the friars, particularly the Recollects missions in Negros. Sugarcane then was first crushed between two wood or stone cylinders called trapiche to yield its sweet juice.

Fr. Fernando Cuenca introduced the first hydraulic sugarcane crusher in 1850, which began the sugar boom and made Negros a very wealthy province.

The friars built the looming industry.

The Dominicans, who founded University of Santo Tomas, the oldest university and the only Pontifical university in Asia, introduced the first modern loom system, supplanting the native loom and making weaving faster and easier. Thus, the weaving industry became a big home industry in many places in the country.

The friars, not the North Americans, introduced public instruction.

Most Filipinos have been led to believe that Spain did not educate the Filipinos to make them submissive to Spanish officials and that the United States introduced public education in the Philippines. This is a big lie.

Formal public education in the Philippines officially began in 1863 with the Educational Reform Act. But even before that the friars had been active in teaching elementary reading and writing.

Gunnar Myrdal, in his monumental classic “Asian Drama,” wrote that the Philippines was ahead of other colonized Asian countries in education in the second half of the 19th century. The Philippines had higher literacy than other Asian countries, even higher than Spain, according to data submitted by Taft to the US Congress.

This was, in fact, the prime reason for the Katipunan revolution—our relatively advanced state of education and the economic progress under Spain that had been largely fostered by the friars. Revolutions are not started by uneducated masses.

It is important to point out that the Philippines was economically prosperous during the last four decades of Spanish rule, thanks to the agriculture-based industries—abaca, sugar, tobacco, indigo, and coffee—the propagation and cultivation of which were pushed by the friars.

Prejudice

Many of the information about the big role the friars played in Philippine cultural and economic advancement are not being taught in our schools; thus, generations of Filipinos do not know of the good friars. Thus, Filipinos are culturally Catholics but are superficial about Catholicism, especially its moral teachings and the work of the missionaries.

With the visit of good Pope Francis last year and the hosting of the International Eucharistic Congress this week by the Archdiocese of Cebu—the cradle of Christianity in the Philippines and the largest diocese in Asia, and whose Visayan people are known for their very intense devotion to the Santo Niño introduced by the Augustinians, the first missionary order in the country—it is imperative to re-examine the prejudice against the friars fostered by our ignorance and the lies spread by anti-Catholic or pseudo-nationalist historians and writers.

Filipino Catholics should banish the negative and largely false image of the friars fostered by dishonest historians, politicians, writers, media men and culture tour guides like Carlos Celdran.

Pio Andrade Jr. is a history buff and freelance journalist. He obtained degrees from Mapua Institute of Technology and University of Florida, and is a science researcher who has written several studies on ethnobotany, radiation chemistry, textile chemistry, food technology, pesticides and biomass energy.


Share