Miting ng Kabataan ng Parokya ni San Agustin

Miting ng mga kabataan. Sa araw na ito sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Misyon at sa araw ng pagtatalaga ng simbahang katoliko kay Pedro Calungsod sa Altar ng mga Banal,  ay pinaalala sa aton ang kahalagahan ng pagbabahagi ng natanggap nating panampalatay ay may malaking ginagampanan ang mga kabataan.

Kahapon katatapos lang magkaroon ng isang pagpupulong ang 
Apostolado ng Diyosesis sa Banal na Kasulatan para sa mga kabataan dahil nakikita ang malaking lakas na maaring iambag mg mga kabataan sa pagpahayag ng ating pananampalataya.