Certificate in Theological Studies

Ito ay isa pa ring blog ni Fr. Randolf Flores, SVD. Ang blog na ito ay tunkol sa isang kurso na ibinibigay ng Divine Word Seminary sa Tagaytay city sa mga layko tuwing sabado upang magkaroon sila ng sapat na kaalaman tungkol sa mas malalim na pagunawa ng ating pananampalataya.  Kalimitan ng mga kumukuha nito ay mga lider ng mga organisasyong pangsimbahan, lider ng mga komunidad ng charismatic, katekista, mga magseseminarista, mga titser sa religious education, mga lider ng BEC at  mga naghahanap ng kasagutan sa pananampalataya. Certificate in Theological Studies.

ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon