Fr. Stephen, MSC


Si Fr. Stephen A. Cuyos ay naging pari ng  Missionary Society of the Sacred Heart noong Nobyembre, 1998. Siya ay nagsimulang magblog noong January 2005. Ang kanyang mga likhang sulat ay tumutukoy sa buhay, pananampalataya, Linux, Foss at Social Media. Siya rin ay isang android application developer. Ang Simba ay kanyang Likha. Ang Blog ay nasusulay sa wikang Ingles.


Ibinilang ko rin ang kanyang blog sa listahan ng mga Filipinong pari na nagbloblog.
ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon