Quiapo Church: mga Dagdag na Materiales

Nais ko sanang idagdag na lamang ito doon sa unang sipi na ginawa ko tungkol sa Quiapo Church para isang bukasan nalang nandoon na lahat kaya lang ayaw ng tanggapin ng blooger.com maaring sa sobra ng dami ang laman. Kaya eto naglagay ako ng panibagong sipi para sa mga video na sa tingin ko ay makatulong na maunawaan ang Quiapo Church at ang Itim na Nazareno. Maraming Video kung titingnan mo sa youtube na tumatalakay tungkol dito. sa ngayon, may dalawa pa lang akong napipili. Una, ang tatlong bahagi ng isang dokumentaryo ng isang estasyon ng Radio bilang bahagi ng pagsasaliksik sa misteryo na bumabalot sa debosyon ng Itim na Nazareno. Pangalawa, ang pagsasalarawan ng mga eksena na makikita sa Philippine Drama Series na tumutukoy sa mga karanasan sa kanilang pakikipag=ugnayan sa Diyos sa katauhan ng Itim na Nazareno


Ito ay dagdag na materyal tungkol sa Itim na Nazareno ng Quiapo (November 18, 2011).

Share