Simba ( Android Application in Filipino)


Simba ay isang android na aplikasyon sa wikamh Filipino. Ito ay naglalaman ng mga pagbasa sa bawat linggo ng pangliturhiyang panahon. Naglalaman din ito ng mga panalangin at gabay para sa makabuluhang pagdiriwamg ng Misa.Ito ay gawa ng isang paring missionary of the sacred heart, Padre Stephen Cuyos, MSC. Libre.


ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon