A Catholic Voice in the Pagan World's Blog

A Catholic Voice in the Pagan World's Blog ay naglalaman ng kristiyanong paglalakbay, mga relasyon at karanasan ni Reberendo Patrick Kearrns, isang permanenteng diakono ng Diyosesis ng Sakramento, USA ng Simbahang Katolika Romana.

Share