Larawan ng Baha sa iba't ibang bahagi ng bansang Pilipinas

Ito ay ilan sa mga larawan na nagpapakita ng sitwasyon sa mga naapektuhan ng baha sa ilang bahagi ng Bansa. Ito ay galing sa maraming nagbahagi ng kanilang mga larawan sa facebook.
EastWood Rodriguez Rizal
https://www.facebook.com/pages/You-Raise-ME-UP/North Luzon Express Way , Valenzuela
https://www.facebook.com/pages/You-Raise-ME-UP/Rizal Park
https://www.facebook.com/pages/You-Raise-ME-UP/


Marikina Bridge
https://www.facebook.com/pages/You-Raise-ME-UP/National Museum, Manila
https://www.facebook.com/myra.almendrala


San Juan City
https://www.facebook.com/myra.almendrala

Marikina City
https://www.facebook.com/myra.almendralaShare