Mga Doktor ng Iglesia

Naririnig natin binabanggit sa misa o sa mga panayam ang tungkol sa mga Doktor ng Simbahan. Sa boung kasaysayan ng ating pananampalataya, mayroon lamang tayong 33 Doktor ng Simbahan na itinalaga mula pa kay Hesu-Kristo. Tatlongpung lalaki at talong babae.


 1. St. Albert the Great
 2. St. Alphonsus Liguori
 3. St. Ambrose 
 4. St. Anselm 
 5. St. Anthony of Padua 
 6. St. Athanasius 
 7. St. Augustine 
 8. St. Basil 
 9. St. Bede, the Venerable 
 10. St. Bernard of Clairvaux 
 11. St. Bonaventure 
 12. St. Catherine of Siena 
 13. St. Cyril of Alexandria 
 14. St. Cyril of Jerusalem 
 15. St. Ephraem of Syria 
 16. St. Francis de Sales 
 17. St. Gregory Nazianzus 
 18. St. Gregory the Great 
 19. St. Hilary of Poitiers 
 20. St. Isidore 
 21. St. Jerome 
 22. St. John Chrysostom 
 23. St. John Damascene 
 24. St. John of the Cross 
 25. St. Lawrence of Brindisi 
 26. St. Leo the Great  
 27. St. Peter Canisius 
 28. St. Peter Chrysologus 
 29. St. Peter Damian
 30. St. Robert Bellarmine
 31. St. Teresa of Avila
 32. St. Therese of Lisieux 
 33. St. Thomas Aquinas 
Share