Tugtugin ang Kampana

Bilang bahagi ng palkikiisa natin sa pagdiriwang ng pagtatalaga kay Pedro Calungsod bilang ikalawang Santong Pilipino pinaabot ng kagalang-galang na Obispo na tugtugin ang lahat ng kampana sa darating na Linggo, Oktubre 21, 2012 sa loob ng tatlong minuto. Ito ang oras ng simula ng Misa sa Roma para sa pormal na pagtatalaga kay Pedro Calungsod  bilang Banal ng simbahang Katolika sa pamumuno ng Papa Benito XVI.

Isang kagalakan na ang bagong Santo ay maging isang tanda ng bagong lakas upang harapin ang mga hamon ng pananampalataya sa makabagong panahon.
Share