Mga Senyas o Kumpas Wika

May bagong billna nais ipasa sa kongreso tungol sa mga bingi at pipi kilala sa tawag na Filipino Sign Language Act of 2012 House Bill 6079. Ang panukalang batas na ito ay naglalayon ng mas malawak na pakikipagugnayan sa halos lahat ng ransaksiyon lalong lalo na sa mga ahensya ng gobyerno at impormasyon katulad ng korte, telebisyon at paaralan.

Isa sa mganasabing panukala ay ang paggamit ng Filipino Sign Languange kaysa sa American Sign Language. Ang paggamit ng Filipino Sign Language ay hindi lamang sa simbolo na ginagamit nito kundi kasama din ang pamamaraan ng paggamit nito na kaiba kaysa sa paggamit ng  American Sign Language.

American Sign Language

Filipino Sign Language

Sa mga nagnanais na makita ang mismong panukalang batas:

HB 6079


Sa mga nagnanais na suportahan ang nasabing panukalang batas ay maaring lumagda dito: Lagda
Ano ba sa Filipino ang sign language.
a. senyas
b. senyas kamay
k. kumpas wika o wikang pakumpas

sagot k.

Share