Awit 33:4-5, 18-19, 20, 22

Salmong Tugunan: Poon, pag-asa ka namin, pagibig mo’y aming hiling!

Panginoo’y tapat sa kaniyáng salita,
at maaasahan ang kaniyáng ginawa.
Minamahal niyá ang gawang matapat,
ang pag-ibig niyá sa mundo’y laganap.

Ang may takót sa Diyós,
at nagtitiwala sa kaniyáng pag-ibig,
ay kinakalinga.
Hindi babayaang silá ay mamatay,
kahit mag-taggutom silá’y binubuhay.

Ang ating pag-asa’y nasa Panginoón;
siyá ang sangggalang natin at katulong.
Ipagkaloob mo na aming makamit,
O Poon,
ang iyong wagas na pag-ibig,
yamang ang pagasa’y sa’yo nasasalig!