Bible In Southeast Asia

Mga Pagninilay at kaisipan kung paano ang Biblia ay makapagbigay liwanag sa kultura, pamamaraan ng buhay, kostumbre, ugali, virtud, bisyo, pagkabalisa at pagasa ng mga taga Timog Silangang mga Asiano lalong lalo na ng mga Filipino.Bible In Southeast Asia

ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon