NO to RH Bill video produced by the Roman Catholic Diocese of Cabanatuan.

 NO to RH Bill video produced by the Roman Catholic Diocese of Cabanatuan.


Ito ay ginawa ng Diosesis ng Cabanatuan, kasama ang mga pari at mga layko ng nasabing diosesis.

Magaling ang pagkagawa. Makapangyarihan.

Tinutukoy ang mga ayaw sa nasabibing panukalang batas tulad ng maling pangkaunawa na ang problema ay pagdami ng tao, ang pagtuturo sa mga bata ng sex, ang masamang epekto ng pills, ang malingpag-ugali dulot ng contraceptive mentality.

Ang teknical na aspeto ay maganda sa pamamagitan pagsasama ng paggamit ng mga available materials tulad ng natatagpuan sa you tube at ang personal na karanasan.  
ShareThis

Blogs commenting Fr. Jessie's post Technorati icon