Panalangin Bago Magpahinga (St. Alphonsus)


Aking Panginoon at Diyos!, Hesu Kristo, pinupuri kita at pinasasalamatan sa lahat ng biyaya na ipinagkaloob mo sa akin ngayon. Inihahandog ko sa Iyo ang aking pamamahinga at ang bawat sandali ng gabing ito, at dinudulog ko na ipag-adya mo ako sa lahat ng kasalanan. . Kaya nga ipinamamanhik ko ang aking sarili sa sugat ng Iyong banal na tagiliran, at sa ilalim ng protektadong saya ng aking Inang Maria. Nawa'y ang mga banal Mong anghel  ay tulungan at batayan ang aking kapanatagan, at ang iyong pagpapala ay manatili sa akin. Amen.


____
Ito ay salin ni Rev. Fr. Jessie Somosierra, Jr. mula sa wikang Ingles.

Share