Pangadi Bayu Tuglung King Internet


Pangadi Bayu Tuglung King Internet


O kipnuan king upaya at alan-anggang Dios,
king anyu Mu lelang Mu kami
at sinabi Mu kekami ing dulapan mi ya ing cayapan, ing catutuan, at ing caniwan,
lalu’t lalu na ing tagle cabanalan na ning Bugtung Mung Anak, Y Jesucristong Guinu mi,
itulut Mu, pagamu-amu mi Keka,
king kapamilatan nang San Isidro, Obispo at Doctor,
a sana king penandit ning pamaglayag mi king Internet
iyungyung mi la ding mata at gamat mi bucud mung king bague munie ligaya Keka
at pakibagayan mi la sana king mitmung lugud at kapakumbaban ding maldang caladwang kekaming akatalamitanan.
Kapamilatan na ning Cristong Guinu mi.  Amen. Share