Panalangin ng mga Magulang sa kanilang mga Anak.

Panalangin ng mga Magulang sa kanilang mga Anak.

Amang nasa langit
pinagkakatiwala ko ang aking mga anak sa Iyo.
Ikaw ang kanilang Ama at Diyos;

at maawaing nagkakaloob ng anumang kulang sa akin

dahil sa kahinaan o kapabayaan.
Palakasin mo sila upang mapagtagumpayan nila ang hamon ng mundo,
upang mapaglabanan ang lahat ng mga panlabas on panloob napang-aakit ng kasamaan,
at ipag adya mo sila sa mapaglinlang na patibong ng kaaway.
Ibuhos ang iyong biyaya sa kanilang puso,
patatagin at paramihin sa kanila ang mga regalo ng iyong Banal na Espiritu,
upang  araw-araw  ay lumago sila sa kabanalan
at sa kaalaman ng ating Panginoong Jesu-Cristo;
at ng sa ganun ay  matapat na makasilbi sa iyo  dito,
at makarating ng may kagalakan sa  Iyong presensya.
Amen

____

Isinalin ni Rev. Fr. Jessie Somosierra, jr. mula sa wikang Ingles.

Share

Comments